صفحه اصلی پورتال > مرکز آموزش > IBSng


آموزش بک آپ گیری خودکار از IBSng و انتقال از طریق FTP
ابتدا ویرایشگر nano رو نصب میکنیدبا دستورات زیر کد:...
بک آپ گیری و ریستور کردن IBSng
برای بک آپ گیری از تمام اطلاعات موجود در IBSng دستورات...
حل مشکل Internal Error , Can't connect to IBS Core در IBSng
برای حل این مشکل به سرور خود SSH بزنید و دستور زیر را...
پاک کردن Log های اکانتینگ IBSng
لاگ ها جز  اشغال کردن حجم زیادی از دیسک و پایین آووردن...
کرون جاب
 nano /var/spool/cron/root*/1 * * * * php /usr/app/kerio.cron.php > /dev/null*/5 * * * * php...